Informácie pre záujemcov o prácu

Kontakt
 • Žiadosti s profesným životopisom a telefonickým kontaktom uvádzajte na email: svorada@jampsvorada.sk
 • Písomné žiadosti posielajte na adresu spoločnosti:
  JAMP Svorada s.r.o.
  Nerudova 740/39
  018 41 Dubnica nad Váhom
  Slovenská republika
 • Telefónna linka pre uchádzačov o zamestnanie: 0905 649 224, 4425616
Proces spracovania Žiadosti o zamestnanie Výberové konanie
 • Výberové konanie môže pozostávať z viacerých kôl pracovného pohovoru, na ktorých sa jednotlivý kandidáti zúčastňujú.
 • Po uplynutí doby výberového konania sú všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili osobného pohovoru kontaktovaní personálnym oddelením a oboznámení s výsledkami výberového konania.