V roku 1990 bol položený základný kameň súkromnej spoločnosti JAMP SVORADA s.r.o. Sídlo firmy je v Dubnici nad Váhom, v meste, ktoré leží priamo v priemyselnom centre Slovenska, v regióne stredného Považia. V súčasnosti spoločnosť JAMP SVORADA s.r.o. zamestnáva na Slovensku viac ako 160 ľudí. Má dva závody, v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom. Centrála, vedenie spoločnosti a vrcholový manažment sídli v Dubnici nad Váhom.

Dubnica nad Váhom je mesto s bohatou tradíciou strojárskej výroby s dobre vybudovaným vzdelávacím systémom. Nachádzajú sa tu stredná odborná škola, stredná priemyselná škola a výučbové stredisko Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave.

Firma má výrobno-obchodný charakter. Hlavnou náplňou firmy je strojárska výroba, konštrukcia, trieskové obrábanie, zámočníctvo a montáž. Tento podnik sa vybudoval od jednoduchej skupinky remeselníkov až k súčasnému modernému strojárskemu podniku.

Podiel exportu produkcie spoločnosti predstavuje až 95% vyrobeného tovaru. Najväčším exportným euroregiónom je SRN, ale významnými sú aj Švédsko, Holandsko, Belgicko, Švajčiarsko, Rakúsko, Česká republika, Luxembursko a Francúzsko.

 • Rok založenia: 1990
 • Počet zamestnancov: 165
 • Obrat za rok 2006: 5,088 mil. €
 • Obrat za rok 2007: 5,65 mil. €
 • Obrat za rok 2008: 6,1 mil. €
 • Obrat za rok 2009: 4,3 mil. €
 • Obrat za rok 2010: 4,55 mil. €
 • Obrat za rok 2011: 5,80 mil. €
 • Obrat za rok 2012: 5,17 mil. €
 • Obrat za rok 2013: 6,924 mil. €
 • Obrat za rok 2014: 7,373 mil. €
 • Obrat za rok 2015: 6,762 mil. €
 • Obrat za rok 2016: 7,573 mil. €
 • Obrat za rok 2017: 7,603 mil. €
 • Obrat za rok 2018: 7,357 mil. €
 • Obrat za rok 2019: 6,633 mil. €
 • Obrat za rok 2020: 5,038 mil. €
 • Obrat za rok 2021: 5,655 mil. €
 • Odhadovaný obrat na rok 2022: 7,255 mil. €
 • Podiel Export: 97,55%
 • Krajiny: Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Švédsko, Francúžsko a Česká republika, Rakúsko, Taliansko
 • Členstvo v organizáciach: SOK [ZOPK]
 • Certifikáty: ISO 9000:01, ISO 9001:2000, Certifikát SZR, DNW

Certifikáty - zváranieObchodný register:

Spoločnosť JAMP SVORADA, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 11714/R
 
O spoločnosti